štvrtok 28. novembra 2013

Tuocha 1990/Zhong Cha Gong Si

Jedna z vecí ktoré mam rád je podvečerné jesenné, alebo teraz už skôr zimné čajovanie. Samozrejme vonku. Je krásne ticho, posledné lúče a čerstvý vzduch mi ešte spríjemňujú chvíle ku sklonku dňa. Rád sa pozerám do zapadajúceho slnka, pripomína mi to krásne časy. One of the things that I like is afternoon autumn or now better say winter tea time. Of course, outside. It is beautifully quiet, fresh air and the last rays make pleasant the moments of the end of the day. I like to watch the setting sun; it reminds me of the beautiful times.Už to tu odznelo niekoľko krát, a budem sa opakovať. Som veľký fanúšik keramiky od môjho priateľa  Petra Nováka a Mirky Randovej. Ich keramika mi vie krásne spríjemniť čajovanie. A navyše mi Petr prednedávnom poslal malý darček v podobe misky, so širokým priemerom, čo naozaj zbožnujem. No a nemaj rád takého kamaráta! Prešla testom samozrejme na jednotku.
 

It was said several times here, and I will repeat it. I'm a big fan of pottery from my friend Peter Novak and Mirka Randova. Their pottery makes good time at tea-taking. Moreover, Peter has recently sent me a small gift in the form of a bowl, with a wide diameter, what I really adore. Well and do not like such a friend! It passed the test; of course, it is the winner for me. 

Puerh mám samozrejme ako inak od Peťa Staníka a ako inak, zasa chuťovečka. Dovolím si povedať že zatiaľ všetko čo som od  neho kedy mal, bolo skvelé, tento puerh nevynímajúc.


I have the Puerh of course, from Peter Staník and how else, it was a relish. I would like to say that so far, everything I've ever had from him, it was great, the puerh including.


Chuťou aj vôňou mi pripomínal Toucha 1985 special grade o ktorom som už písal. Chuť je tak isto rovná ako pravítko. Vydrží 10 nálevov bez problémov. Postrehol som trošku zmenu chuti od druhého nálevu po dáky siedmy, cítil som jemnú chuť železa. Neviem či to bolo konvičkou, teda tým že je to iný materiál ako yixing. V každom prípade si ho ešte urobím v yixingu a porovnám. Sám som zvedavý.

With the flavor and aroma it reminded me Toucha 1985 special grade that I had already written about. The taste is also straight as a ruler. Last 10 steepings without any problems. I have noticed a little change of taste from the very second steeping to some the seventh, I felt a mild flavor of iron. I do not know if it was because of the pot, or because it is a different material than the yixing. In any case, I'll do it in yixing and I compare. I'm curious myself. 
Farba nálevu je v zlievačiku nádherne jantárovo žltá. A slnko jeho krásu ešte podčiarklo.


The color of the tea is wonderfully amber-yellow in the pot. The Sun underlined its beauty.Aj keď je tento puerh starý, tak si zachoval veľmi peknú kvalitu listov.


Even though this puerh is old, it has a very nice quality of leaves.


Tento čaj vrelo odporúčam. Určite si na neho treba nájsť viac času, pretože má v sebe silu a zvládne veľa nálevov. Na 100 až 130ml bohato stačia aj 3-4 gramy čaju. 


I highly recommend this tea. You definitely need to find more time for it, because it has power in itself and can have more steepings. 3-4 grams of tea are enough for 100 to 130ml