štvrtok 28. februára 2013

Bangpen 2008

Dnes máme fotiek troška viac. Konečne bolo krásne slnečno, relatívne teplo a navyše som mal fotiaci deficit.. Tak som sa zabudol a cvakal a cvakal až som nacvakal asi 200 fotiek. Ale pridám len pár, nebojte sa. Na pretras prišiel Bangpen 2008. Čajoval som sám, bolo mi síce otupno ale aspoň som si vychutnal skvelý čaj a pekne som si vyhrieval kosti na slniečku.
Today we have a little bit more photos. Finally it was a beautiful sunny day, relatively warm, and moreover I had a deficit of taking pictures. So I forgot about everything and was snapping and snapping until I snapped about 200 photos. But I am adding only a few of them, don't worry. Firstly I started with Bangpen 2008. I was taking tea alone, I was feeling lonely but at least I enjoyed a great tea and was sunning my bones.
 

Už som to síce vravel 100 krát ale poviem to ešte raz. Milujem čajovania na čerstvom vzduchu. 

Although I have already said it 100 times, I'll say it once more. I love taking tea in the fresh air. 


Priznám sa, keď som tento čaj pil prvý krát, tak ma vôbec neoslovil.  Ale časom.. Niečo mi zobudilo moje zmysly, možno to bolo tým že som použil inú konvičku a troška odlišný spôsob prípravy. 

I admit, when I was drinking this tea for the first time, I did not enjoy it at all.  But as time was going by... Something woke my senses; perhaps it was the fact that I used a different pot and a little bit a different way of preparation. 


Každopádne, som rád že som sa ho nevzdal. Má v sebe veľký potenciál na objavovanie. Na prípravu som použil moju najobľúbenejšiu konvičku od P. Nováka. Používam ju výlučne iba na sheng puerhy.

Anyway, I'm glad that I have not resigned. It has a great potential for exploring. To prepare, I used my favorite pot from Mr. Novak. I use it exclusively only for sheng puerhs. 


Je to naozaj precízna skvelá práca, dokonalá v každom detaile. Je zvláštne aký nový smer naberie chvíľka pri čaji, keď máte v rukách niečo takto pekné.

It's really a precise, great job, perfect in every detail. It is curious what a new direction the taking tea can have, when you have something nice in your hands.


Pri čajovaní a fotení všeobecne ma fascinujú detaily. Je neuveriteľné koľko ich človek nájde, keď sa na chvíľku zastaví a spozornie. Veď svet sa skladá z detailov. 

At taking tea and taking pics generally I am fascinated by the details. It is incredible how many of them you can find, when you stop for a moment and sit up. After all, the world is made up of details. 


Vôňa je veľmi pestrá. Pripomína mi rozkvitnuté jarné stromy, je veľmi intenzívna, dokonca je v pozadí cítiť jahody, keď si pozorne privoniate. 

The scent is very various. It reminds me of the spring trees in bloom, very intense smell, even in the background you can feel strawberries when you smell it.  

 

Listy sú pekné aj so stonkami. Koláč je lisovaný jemne, krásne sa z neho dá odkrojiť

The leaves are nice even with the stems. The cake is pressed gently, you can cut it beautifully. 


Posledná kvapka býva najsladšia.

The last drop is usually the sweetest.


Farba nálevu je iskrivo žltá. Je neuveriteľné ako voní.  Ťažko sa mi to opisuje, pretože mám pocit že tam cítim asi tisíc vôní. Prvý nálev bol 15 sec. Použil som 5g na 110 ml konvičku. Postupne ako pribúdali nálevy pribúdal aj čas lúhovania. 

The color of the steeping is sparkly yellow. It is incredible how it smells.  It is difficult to describe it, because I feel there about a thousand fragrances. The first steeping was 15 sec. I used 5 g to 110 ml pot. Gradually as the steepings were increasing, also the time was pulling.


Musím povedať že mu troška trvá kým sa prebudí a ukáže čo je v ňom. Aj po oplachovacom náleve a dalších troch to stále nieje ono. V týchto nálevoch sa snúbi trochu zvláštna chuť, pri prvom je to ako keby som pil jemnú teplú vodu kým pri daľších prechádza do horkosti. Zlom a všetko to podstatné začína pri piatom náleve. Zrazu je to úplne iný čaj. Úplne ožije. Mám taký pocit že je ako ja, aj mne totiž vždy trvá troška dlhšie kým sa rozhýbem. Nevravím však že prvé 4 máte vyliať lebo sú zlé, vám možno budú chutiť viac ako niekomu inému.

I need to say that it takes a little bit more until it wakes up and proves what is in it. Even after the rinsing steeping and the other three steepings, it is not still what it should be. In these steepings there is a bit strange taste, at the first one; it is as if I drank a fine hot water while the others pass into bitterness. The break and it all other start at the fifth steeping. Suddenly it's a completely different tea. It comes back to life. I have such a feeling that it is like me, in fact I feel that it always takes me longer until I move my body a little. However, I'm not going to say, that the first 4 steepings you should pour off because they are not tasty, you may like them more than someone else.

 
Chuť je zrazu vyvážená, všetko do seba zapadne ako puzzle. V dochuti je cítiť ovocie, pripomína mi marhuľu, ktorá sa zmení pomaličky na jahodu a zostane na jazyku. Odporučil by som čaj nechať mierne vychladnúť, nepiť ho hneď, oplatí sa chvíľku vyčkať otvorí vám nové dvere, a nájdete tam niečo nové. Pri tomto čaji treba spomaliť, venovať sa mu, pohrať sa s ním. Veľkoryso sa vám odmení. 

The taste is balanced; everything suddenly fits into each other like a puzzle. In the aftertaste there is a feel of fruit, it reminds me taste of peach, which turns slightly into a strawberry and remains on your tongue. I would recommend the tea to let cool slightly, not to drink it right away, it is good to take a moment a bit when it opens new door and you will find there something new. At this tea you need to slow down, give to it, play with it. You will be rewarded generously.Ak by ste chceli, tak o trošku viac fotiek z tohoto čaju nájdete tu: http://www.facebook.com/TheHarmonyOfTea

If you would like to see a little bit more pics from this tea, you will find it here:


Je tam aj veľa daľších fotiek z našich čajovaní, ktoré nezverejňujeme tu na blogu. 

There are even more photos from our tea-meetings which are not published here on the blog. 

 

pondelok 25. februára 2013

Playing With Yixing

Ako každú nedeľu aj túto sme sa my z Harmony Of Tea tradične stretli po celom týždni pri dobrom čaji. Nebudem dnes moc písať. Toto čajovanie som sa hral. Veď čajovanie je relax, zábava s priateľmi, potešenie, myslím že naše yixingové konvičky niekedy netreba brat až tak vážne a sem tam sa nimi môžme aj pohrať a dať im viac priestoru. Odmenia sa nám a ukážu tvár akú nepoznáme.

As every Sunday as well as this one, we from the Harmony Of Tea traditionally met after the whole week at the good tea. I will not write much today. This tea-taking I was playing. Well, tea-taking is a relax, fun with friends, pleasure, I think that our yixing pots sometimes need not to be taken into consideration so seriously and time to time we can also play with them and give them more space. Then they will reward and show the face which we don't know.

 streda 20. februára 2013

Handmade Tea boat

Veľa vypitých čajov dozadu, keď som ešte len prichádzal na krásu čajovania a celé to dobrodružstvo objavovania prvých chutí ma ešte len čakalo, som si vyrobil svoje vlastné čajové more, na ktorom som sa zoznamoval s prvými chutnými lístkami. Na obrázkoch som videl množstvo krásnych morí, ktoré som chcel, ale v peňaženke bolo málo financií, a tak som sa rozhodol pre túto alternatívu. A ďalšia vec bola, že som chcel niečo, čo by nemal nikto, niečo výnimočné, čo by bolo iba moje. Možno vám tieto obrázky pomôžu, ako si niečo urobiť. Nikdy v živote som pred tým niečo také nerobil, ale chuť čajovať a elán ma nakopli.  

Many drunk teas in the past, when I was getting into the beauty of tea-taking and the whole adventure of discoveries of the first tastes was still waiting for me, I made my first own tea boat, where I met the first tasty leaves. In the pictures I saw many beautiful tea boats which I wanted to have, but in my wallet there was less money so I decided for this alternative. And there was the other thing; I wanted to have something, what would have nobody, something exceptional which would be just mine. Maybe these pictures will help you how to make something by your own. Never in my life before I have produced anything similar but the taste to tea-taking and enthusiasm kicked me.
Toto more používam dodnes. Nie už tak často ako pred tým, ale rád si na ňom urobím dobrý čaj.. Čaj urobený tu, má pre mňa špecifickú príchuť. Príchuť nostalgie. Vždy mi pripomenie moje objaviteľské začiatky.

I use this tea boat up to this day. Not so often like before, but I enjoy taking good tea on it.. Tea made here has a specific taste for me. The taste of nostalgia. It always reminds me my first beginnings of discoveries.Aj cestou na šálku dobrého čaju môže vzniknúť pekná fotka. Moja polovička ;)


utorok 19. februára 2013

BaDa 2008.

Dnes som sa rozhodol že si počajujem pri nočnej panoráme New Yorku. Je to jedno z miest ktoré sa chystám navštíviť. Neviem síce kedy si z toho veľkého jablka odkusnem aj ja, ale snáď to bude čoskoro.

Today I have decided to take tea looking at the night panorama of New York City. It's one of the cities that I am going to visit. I do not know, when I manage to bite that Big Apple but hopefully it will be soon.


Na obrázku je aj môj miničajový stolík, ktorý som si vyrobil. Na zimu máme naukladané drevo do krbu, a medzi nimi mi padol do oka tento kúsok. Hneď mi napadlo, ako ho využiť. Abraka dabraka ( rozumej pár hodín práce, zasa tak jednoducho to nejde) a mini čajový stolík je na svete.

In the picture you can see also my mini-tea table that I have produced. For winter we have stacked wood for the fireplace, and among them one piece stabbed me. In that moment it came to my mind how to use it. Abracadabra (which means a couple of hours of work, it is not so easy) and the mini-tea table is born.Na čajovanie som použil yixingovu konvičku od Peťa, ktorú mám ešte z fotenia. Ani sa mi ju mu nechce vracať, pretože takýto parádny kúsok  sa len tak nevidí.

To take tea, I used the yixingovu pot from Peter, which I still have from the photo shooting. I do not want to give it to him back, because such a fantastic piece, is hard to see.


Poďme k čaju. Bada 2008 je lisovaná do 200g koláčov, jarný materiál, skladovaných skoro 5 rokov v Yunnane, Jinghong-u.

Let's go to the tea. Bada 2008 is pressed into 200 g cakes, spring material, stored almost 5 years in Yunnane, Jinghong.
Páči sa mi že koláč nieje lisovaný na silno a keď sa z neho ukrajuje, ide to veľmi ľahko a listy sa krásne odlupujú a netreba sa s tým trápiť.

I like that the cake is not pressed so tight and when you cut it, it is very easy when you unstick the leaves. There is no need to writhe with it. 

Vôňa je veľmi svieža. Chuť je  vyrovnaná, nič neruší. Jemnučká horkosť podtrhuje výbornú, nasládlu chuť so stopami vanilky. Dochuť je tak isto nasladlá so stopami ovocia a jemnučkou horkosťou, ktorá sa ale veľmi rýchlo vytratí a zostane v ústach sladkastý podtón.

The scent is very fresh. The taste is balanced, there is nothing to disturb. Very soft bitterness emphasizes the excellent, sweet flavor with vanilla sapor. The aftertaste is also sweet with the flavor of fruit and soft bitterness, which  fades away very quickly and remains the sweet undertone in the mouth.


 Podčiarknuté a spočítané,  Bada 2008 je zasa raz jeden z veľmi dobrých čajov. Cena 40eur za 200g si myslím rozhodne stojí za to.

 Underlined and numbered, Bada 2008 is again one of the great teas. The price 40 euro per 200g, I think, is definitely worth it.Listy sú zväčša pekné, celé aj so stonkami.

The leaves are mostly nice, whole with stems.